Lezing Sensorische Informatieverwerking door Karin Brinkmann

 

Hoe onze zintuigen ons leiden
EEN LEZING OVER SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKING
Door: Karin Brinkmann

Locatie:
Enfant Terrible Kinderbrillen
Sonsbeeksingel 103
6822 BJ Arnhem

Tijd:
10.30u – 12.00u

Toegang: kostenloos na aanmelding

Graag nodig ik u uit om op zondag 13 november a.s. een lezing bij te wonen van Karin Brinkmann. Zij zal gaan vertellen over sensorische informatieverwerking: de manier waarop onze zintuigen informatie opnemen, verwerken en ermee omgaan.

Onze zintuigen zijn van onschatbaar belang voor het waarnemen en ervaren van onze omgeving. Zien is een van die zintuigen. Maar zien is geen absoluut iets. Soms denken we hetzelfde te zien, maar toch geven we er een andere uitleg of betekenis aan. Dit komt omdat niet iedereen dezelfde waarneming ook op dezelfde manier verwerkt. Hoe zit dat dan, en welke factoren spelen mee in de wijze waarop we onze informatie verwerken. En nog veel belangrijker, welke invloed heeft dat op hoe we in ons dagelijks leven functioneren? Hoe reageren we op prikkels die we zien, horen of voelen? Hoe zetten we prikkels om in informatie? Hoe stellen prikkels ons in staat om te leren of storen sommige prikkels juist het uitvoeren van dagelijkse dingen.
Voor iedereen is dat verschillend, maar net zoals je iemands karakter of intelligentie kunt beschrijven, kun je ook iemands sensorische (zintuiglijke) gevoeligheden in kaart brengen. En in sommige gevallen kan dat heel erg handig zijn.

Om bij Enfant Terrible een lezing te geven moet je eigenlijk zelf ook een beetje een Enfant Terrible zijn. Karin Brinkmann volgde de opleiding logopedie, maar deed niet alleen maar wat van haar verwacht werd. Er knaagde iets, er moest meer zijn dan oefeningen doen met kinderen en hen woorden en klanken leren. Heeft het zin om een kind het woord “achter” te leren als dat woord nog geen betekenis heeft? Zij ging op onderzoek uit en specialiseerde zich begin jaren 90 in de sensorische informatieverwerkingsproblemen (toen nog bekend als Sensorische Integratie Problemen).
Gedurende 25 jaar werkte zij aan de basis in haar eigen logopediepraktijk; liet kinderen met trekeendjes lopen om het begrip “achter” te leren, deed ademhalingsoefeningen op schommels, speelde blaasvoetbal om de spierspanning van de lippen te trainen, enz. enz. enz. Ze reisde met enige regelmaat af naar de VS om zich verder te bekwamen middels opleidingen en cursussen. Dit heeft haar gebracht tot wie ze nu is en hoe ze nu werkt.

Sinds januari 2016 is Karin een nieuwe weg ingeslagen met “Karin Brinkmann interactief”. Hier begeleidt ze vooral de kinderen die wat meer uitdaging vragen. Dit gebeurt op verzoek van de ouders, of van collega-logopedisten die verwijzen. Maar vooral adviseert ze nationaal en internationaal collega’s en andere professionals die met kinderen werken via intercollegiale consulten, en verzorgt ze wereldwijd voorlichting en (bij)scholing op het gebied van spraak- en/of taalontwikkeling van kinderen of sensorische informatieverwerking.
Naast haar werk als eerstelijns logopedist is zij sinds 1998 als docent verbonden aan het cursusinstituut “Anders Kijken naar Kinderen” (AKK) in Leiden, dat cursussen en symposia organiseert op het gebied van en rondom sensorische informatieverwerking. In 2004 startte ze met de specialisatie PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Motor Phonetic Targets). En sinds 2008 is ze als instructor verbonden aan het “PROMPT-Institute” in Santa Fe, New Mexico. Meer hierover en over Karin zelf is terug te vinden op Linkedin en op haar Facebookpagina “Karin Brinkmann Interactief

 

Reacties zijn gesloten.